Materiaal zoals
Foto's, logo's en tekst

Hoe te gebruiken?

Onderstaand materiaal mag gebruikt worden om de actie "Een nier voor Jeroen" te promoten

Creative Commons-Licentie

Dit materiaal van Stichting een nier voor Jeroen valt onder een
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie

Belangrijk voor ons is dat het materiaal niet commercieel gebruikt wordt,
en dat duidelijk is dat "Stichting een nier voor Jeroen" de copyrighthouder is van het materiaal.

Logo's

De logo's in verschillende varianten zijn als volgt

 

Foto's

Foto's van Jeroen, Corma en Mirre

 

Gezichten

Van Jeroen, Corma en Mirre

Teksten

U bent uiteraard vrij om over "Een nier voor Jeroen" te schrijven

Een korte tekst die de situatie kernachtige weergeeft zou bijvoorbeeld deze kunnen zijn:

Jeroen heeft geen nieren. Hij heeft 3 transplantaties gehad, maar na korte of langere periode zijn deze nieren steeds afgestoten.
Door de opgebouwde antistofften in Jeroen was een nieuwe transplantatie tot voor kort onmogelijk.
Tot nu. Middels een nieuwe behandelmethode kan Jeroen toch een nieuwe nier krijgen! Deze behandeling kost echter 180.000 euro, en wordt niet door de verzekering vergoed.
De 'Stichting een nier voor Jeroen' zet zich in om dit bedrag tóch bij elkaar te halen en Jeroen met nieuwe nier een 'nieuw leven'' te geven!

Lettertype en kleuren

Het lettertype dat we gebruiken is Montserrat. Dit lettertype is te vinden op verschillende sites en wordt verspreid onder de OFL licentie. Zie bijvoorbeeld hier.

De rode kleur die we gebruiken is #df4640 (RGB 223,70,64) en de iets lichtere accenkleur die we gebruiken is #e2514a (RGB 226,81,74).